Kompaniji "STADION DOO " potreban merčendajzer/ka 1 izvršilac , na neodređeno vrijeme , radno vrijeme puno, bez obzira na radno iskustvo , mjesto rada Bar. Uslovi:SSS-III ; SSS-IV ; vozački ispit za "B " kategoriju.  Rok za prijavljivanje 8 dana. Od dokumentacije potrebno ; Molba sa biografijom, Uput sa biroa rada , Diploma o stručnoj spremi (ovjerena fotokopija) .

 

 Kompaniji "STADION DOO " potrebni vozači/ce 1 izvršilac , na neodređeno vrijeme , radno vrijeme puno, bez obzira na radno iskustvo , mjesto rada Podgorica . Uslovi: Lice bez zanimanja i stručne spreme (završena osnovna škola) ,SSS-III ; SSS-IV ; vozački ispit za "B " kategoriju. Rok za prijavljivanje 8 dana. Od dokumentacije potrebno ; Molba sa biografijom, Uput sa biroa rada , Diploma o stručnoj spremi (ovjerena fotokopija) .

 

Kompaniji "STADION DOO " potreban merčendajzer/ka 1 izvršilac , na neodređeno vrijeme , radno vrijeme puno, bez obzira na radno iskustvo , mjesto rada Herceg Novi. Uslovi:SSS-III ; SSS-IV ; vozački ispit za "B " kategoriju. Rok za prijavljivanje 8 dana. Od dokumentacije potrebno ; Molba sa biografijom, Uput sa biroa rada , Diploma o stručnoj spremi (ovjerena fotokopija) .

 

Kompaniji "STADION DOO " potrebni vozači/ce 1 izvršilac , na neodređeno vrijeme , radno vrijeme puno, bez obzira na radno iskustvo , mjesto rada Podgorica . Uslovi: Lice bez zanimanja i stručne spreme (završena osnovna škola) ,SSS-III ; SSS-IV ; vozački ispit za "C " kategoriju. Rok za prijavljivanje 8 dana. Od dokumentacije potrebno ; Molba sa biografijom, Uput sa biroa rada , Diploma o stručnoj spremi (ovjerena fotokopija) .