Kompaniji "STADION DOO" potreban higijeničar/ka , jedan izvršilac , na neodređeno radno vrijeme , radno vrijeme puno , sa radnim iskustvom u trajanju od 6 mjeseci , mjesto rada Podgorica.Uslovi: Lice bez zanimanja i stručne spreme ( Završena osnovna škola) , SSS-III ; SSS-IV; Rok za prijavljivanje 8 dana.Od dokumentacije potrebno: Molba sa biografijom , uput sa biroa rada , diploma o stručnoj spremi (ovjerena fotokopija).