Kompaniji "STADION DOO" potrebni vozač/ica, 2 izvršioca  ,na neodređeno vrijeme , radno vrijeme puno , bez obzira na radno iskustvo , mjesto rada Podgorica .Lice bez zanimanja i stručne spreme ( završena osnovna škola ) , SSS-III , SŠS-IV. Vozački ispit za "C" kategoriju. Rok za prijavljivanje 8 dana. Potrebna dokumentacija : Molba sa biografijom, uput sa biroa rada , diploma o stručnoj spremi.

 

Kompaniji "STADION DOO" potrebni pomoćni/a ranik/ca u magacinu , 2 izvršioca  ,na neodređeno vrijeme , radno vrijeme puno , bez obzira na radno iskustvo , mjesto rada Podgorica .Lice bez zanimanja i stručne spreme ( završena osnovna škola ) , SSS-III , SŠS-IV. Rok za prijavljivanje 8 dana. Potrebna dokumentacija : Molba sa biografijom, uput sa biroa rada , diploma o stručnoj spremi.

 

Kompaniji "STADION DOO " potrebni vozači/ce 1 izvršilac , na neodređeno vrijeme , radno vrijeme puno, bez obzira na radno iskustvo , mjesto rada Podgorica . Uslovi: Lice bez zanimanja i stručne spreme (završena osnovna škola) ,SSS-III ; SSS-IV ; vozački ispit za "C " kategoriju. Rok za prijavljivanje 8 dana. Od dokumentacije potrebno ; Molba sa biografijom, Uput sa biroa rada , Diploma o stručnoj spremi (ovjerena fotokopija) .