Kompaniji Stadion potreban referent prodaje III  i Ekonomista za robni promet u trgovini. Od dokumentacije potrebno pripremiti molbu sa biografijom, uput sa Biroa rada i diplomu o stručnoj spremi. U dijelu KARIJERA možete aplicirati za navedeno radno mjesto.